In het Zorgpad Oogheelkunde verwijzen huisartsen patiënten met een niet-acute oogaandoening door naar lokale optometristen. Een opticien voert een protocollair oogonderzoek uit onder digitale supervisie van een oogarts. Via redactionele berichten van HIS krijgen huisartsen diagnostiek en advies van oogartsen.

Zó werkt het Zorgpad Oogheelkunde

In het Zorgpad Oogheelkunde verwijzen huisartsen patiënten met een niet-acute oogaandoening door naar lokale optometristen.

Oogonderzoek via Ksyos

Met het Zorgpad Oogheelkunde werken we samen met oogartsen, optometristen, huisartsen en zorggroepen aan tweedelijnszorg. We streven naar patiëntvriendelijke zorg met minimale wachttijden. Er is ook een lokale oogarts aanwezig die de behandeling volledig op afstand verzorgt. Dit treft vooral patiënten die risico lopen op glaucoom, retinopathie, staar, maculaire degeneratie en eenvoudige oogaandoeningen zoals blefaritis, jeukende/brandende ogen en droge ogen.

Hoe werkt het?

Als huisarts verwijs je patiënten met niet-acute oogproblemen direct vanuit HIS door naar de opticien voor protocollaire oogonderzoeken. Denk hierbij aan anamnese, (stenotisch) zicht, refractie, retinale beeldvorming en oogdrukmetingen. Als bepaalde afwijkingen worden vermoed, is gericht onderzoek nodig. Oogconsulten worden in de beveiligde online omgeving van Ksyos geregistreerd en ter monitoring voorgelegd aan betrokken oogartsen.

Oogartsen hebben een maximale reactietijd van 2 werkdagen, maar reageren gemiddeld binnen 5 uur. Resultaten, bevindingen, diagnoses en adviezen van opticiens en oogartsen worden via Ksyos- en Edifact-berichten naar HIS gestuurd. De opticien informeert de patiënt over de resultaten en initieert de nazorg.

Kosten

Binnen het Zorgpad Oogheelkunde wordt er door Ksyos een oogheelkundig consult gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar is het Zorgpad Oogheelkunde eigen risico vrij of eigen risico belast.