Sinds 2008 werkt Ksyos samen met oogartsen, opticiens, huisartsen, zorggroepen, medisch-diagnostische centra en ziekenhuizen aan netvliesonderzoeken voor mensen met diabetes door heel Nederland. Netvliesbeelden met aanvullende data en interpretaties worden binnen de lokale keten digitaal en veilig uitgewisseld.

Hoe Ksyos Netvliesscreening werkt

Bij de Ksyos Netvliesscreening onderzoekt een optometrist het netvlies van een diabetespatiënt op afwijkingen. Diabetici lopen een verhoogd risico op beschadiging van bloedvaten in het netvlies. Raadpleeg bij afwijkingen of twijfels digitaal een oogarts.

Netvliesscreening met Ksyos

Als huisarts of POH verwijzen wij diabetici door naar optometristen of medisch diagnostische centra in de buurt. Voor elk oog worden twee foto’s gemaakt. Een lokale optometrist, oogarts of Ksyos-grader beoordeelt de beelden om te bepalen of er sprake is van diabetische retinopathie (DRP). De huisarts of POH ontvangt de uitslag via Ksyos en HIS Edifact berichten en bepaalt het verdere verloop. Bij twijfel kan de huisarts tijdens het oogonderzoek de testuitslag voorleggen aan de (lokale) oogarts.

Kosten

DBC-ketenhuisartsen krijgen de kosten van netvliesscreening vergoed. Voor de patiënt zijn er in dit geval geen kosten aan verbonden. Als uw zorggroep nog niet heeft ingestemd met de DBC-keten, registreert Ksyos uw oogonderzoek bij uw zorgverzekeraar.

Optometristen en biometristen ontvangen hieruit per kwartaal een vergoeding van Ksyos voor de biometrie en voor de grading.